PERCORRIDO

FASE 1

Percorrido por Arca

SAÍDA

FASE 2

Percorrido por Camiño

CRUCE DE CAMIÑO CON CARRETEIRA N-634

FASE 3

Percorrido por Monte do Gozo

CAMIÑO Ó CHEGAR Ó MONTE DO GOZO

FASE 4

Percorrido Urbán por Santiago

PERCORRIDO URBANO FINAL POR SANTIAGO DE COMPOSTELA

FASE 1

Percorrido por ARCA

Dende a SAÍDA en A:

(igual que en Carreira O Pino)

A-B-C-D-B-A-E-G-H

e enlázase con Camiño

MediaSan
Website desenvolvida por evelb
Aviso legal